Připravit se k porodu

Připravit se k porodu

porod

Dýchejte! Teď nedýchejte! Prodýchejte si to. Je tak automatický, ten náš dech. A přitom s miminkem na cestě velká věda a pokynů kolem něj pár uslyšíte. I dech totiž může výrazně ovlivnit průběh porodu. Pozitivně i negativně. Stačí sledovat pár televizních dokumentů o porodech. Kromě slova „kontrakce“ tu o „dechu“ uslyšíte každou minutu. A uvidíte maminky, […]

Prenatální komunikace – haptonomie

komunikace

Bylo by bláhové domnívat se, že existuje jenom malý okamžik, kdy budoucí maminka nekomunikuje se svým nenarozeným děťátkem. Vzájemné dorozumívání probíhá neustále od početí po porod samotný a pokračuje na vědomé i nevědomé úrovni dále. Jmenujme například biochemickou cestu komunikace, kdy dítě vysílá požadavky a matka je obvykle bezezbytku plní, tak, aby jeho vývoj byl […]